చెలి

>> Thursday, March 20, 2008

ఓ ప్రియా..
ఉషోదయ సమయంలో తొలికిరణంలా
చంద్రోదయ సమయంలో వెన్నెలలా
సాయం సంధ్యలో వీచే చల్లని గాలిలా
నా మదిలో చిరు జ్ఞాపకంలా
నా పలుకులో తొలి అక్షరంలా
సెలయేరులో హొయలతో పారే అలలా
నాకు మాత్రమే వినిపించే తీయటి రాగంలా
కనులు మూసుకుని నిద్రిస్తే నా కలల రాణిలా
కనులు తెరిస్తే మాయమయ్యే ఎండమావిలా నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేస్తున్నావెందుకిలా?

0 comments:

Back to TOP