మా అమ్మకి ఉత్తమ ఉద్యోగిని పురస్కారం

>> Thursday, January 26, 2012

మా అమ్మ ఉత్తమ ఉద్యోగినిగా గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు కలెక్టరు గారి చేతులమీదుగా పురస్కారం అందుకున్నారు. పిల్లలు వృద్ది లోనికి వస్తే తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందిస్తారో ఇంత వరకూ ఎందరో ఎన్నో విధాలుగా తెలిపారు. కానీ ఈరోజు మా అమ్మకి ఈ పురస్కారం లభిస్తే ఆమె బిడ్డగా నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో మాటల్లో చెప్పడం నాకు రావడం లేదు. నాకు మళ్లీ జన్మ ఉండకూడదనే కోరుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం మా అమ్మ కి అమ్మ గా పుట్టాలనే ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్దిస్తున్నాను. మా అమ్మ గురించి ఇంతకు ముందు ఒకసారి నేనేమని వ్రాసుకున్నానంటే... ఇక్కడ చూడండి ఓమారు ...
Read more...

కౌముది లో నా కవిత పరదేశి

>> Tuesday, January 17, 2012

నా కవిత పరదేశి ఈ నెల జనవరి కౌముది లో ప్రచురితమైనది. ప్రచురించినందుకు కౌముది వారికి బ్లాగ్ముఖంగా ధన్యవాదములు తెల్పుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నొక్కి కౌముది కి వెళ్లగలరు.Read more...

హారం పత్రిక సంక్రాంతి పోటీలో మొదటి బహుమతి పోందిన నా కవిత

>> Tuesday, January 10, 2012

హారం పత్రిక వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి పోటీలో ఒక విభాగంలో నా కవితకు మొదటి బహుమతి వచ్చిందోచ్. హారం వారికి బ్లాగ్ముఖంగా ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను.ఈ సారి సంక్రాంతికి ఇంటికి వెళ్లడానికి శెలవు దొరకలేదని భాధపడుతుంటే...నాకు సంక్రాంతి ఈ బహుమతి రూపంలో రెండురోజుల ముందే వచ్చేసిందోచ్... ఆనందమానందమాయే... :-)

హారం పత్రికను ఇక్కడ, బహుమతి పొందిన నా కవితను ఇక్కడ చూడవచ్చు.
అందరికీ ముందుగానే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు.నేస్తం

మది దాటని మాటలన్నీ
మూటగా కట్టి
మనసెరిగిన నేస్తానికి
చిరుకానుకగా అందించాలని

ఊసులన్నీ గుట్టగా పోసి
బాల్య స్మృతులతో కలగలిపి
నీ కోసం వేచిఉంటే

జ్ఞాపకాల నీలి నీడలను నాకు వదలి
ప్రేమతో పెనవేసిన బంధాన్ని మర్చిపోయి
అందుకోలేని తీరాలకు....
అందరినీ వదిలేసి
నన్నొంటరిని చేసి
వీడ్కోలు పలికావా నేస్తం !!!

ఎన్నటికీ రాలేని నీ కోసం
నీ జ్ఞాపకాలు మరువని నేస్తం...

Read more...

Back to TOP