టీనేజ్ - టీనేజ్

>> Thursday, March 20, 2008

చూస్తారు క్లాసులు ఎగ్గొట్టి సినిమాలని
కలలు కంటారు హీరోలు కావాలని
వస్తారు అప్పుడప్పుడు కాలేజీకి
జూనియర్స్ ని ర్యాగింగ్ చేయడానికి

చేస్తారు మోసాలు తల్లితండ్రులని
పెడతారు వాళ్ళ చెవుల్లో పువ్వులని
ఆ తర్వాత తెలుసుకుంటారు వాళ్ల తప్పులని
అప్పటికీ వారికి తెలియది సమయం దాటిపోయిందని

వెళతారు ఫ్రెండ్స్ తో క్యాంటీన్ కి
చేస్తారు ఖర్చు ఇచ్చిన పాకెట్ మనీని
ఇస్తారు ఫ్లవర్ బొకేలు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కి
చివరికి వాళ్లు కడతారు అన్నయ్యా ...! అని రాఖీ

భాధలో వారుండగా పరీక్షలు వస్తాయి దగ్గరికీ
మొదటగా తీస్తారు పుస్తకాన్ని చదవటానికి
పుస్తకం మూసిన తెరిచినా గుర్తొస్తుంది ఆమె కట్టిన రాఖీ
ఉంచుతారు మరు సంవత్సరానికి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని

0 comments:

Back to TOP