భరతమాత ముద్దుబిడ్డ

>> Thursday, March 13, 2008

జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపీ గరీయసీ
అని అంటూ మాతృభూమి కోసం
నవమాసాలు మోసిన మాతృమూర్తిని
నేవే సర్వస్వం అని అనుకున్న అర్దాంగిని
విడిచి దేశానికి పహారా కాస్తున్న
ఓ జవాన్ అందుకో మా సలామ్

భారతావనికే తలమానికమైన కాశ్మీరం కోసం
నిత్యం నీవు పడే ఆరాటం
అందుకు నీవు చేసే పోరాటం
మాతృదేశం కోసం నీవు చేసిన త్యాగం
భరతమాతకే గర్వకారణం

ప్రకృతి అందాలను తనలో దాచుకున్న కాశ్మీరం
ఏనాటికి కాకూడదు పరుల స్వంతం
అని అర్పిస్తున్నావు భరతమాతకు నీ ప్రాణం
నీ వెనుకే మేము సిద్దం

మా చిరునవ్వులే నీ ఊపిరిగా
మేమే నీ తోబుట్టువులుగా
నీ ప్రాణమే గరికపోచగా
భరతమాతకు మణిహారమై వెలుగుచున్న
ఓ జవాన్ అందుకో మా సలాం

0 comments:

Back to TOP