విహంగ మహిళా సాహిత్య పత్రికలో నా కవిత 'కుల మతాలు'

>> Wednesday, May 2, 2012

విహంగ వారు సరస్వతి గోరా గారి స్మృత్యర్దం కవితలను అహ్వానించిన విషయం మనకు తెలిసిందే. సరస్వతి గోరా గారు ఈ తరం స్త్రీలకు ఎంతటి ఆదర్శమో, ఆనాడు మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేఖంగా ఎలా పోరాడారో క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి.

నా కవితను ఇక్కడ చూడండి.

Read more...

Back to TOP