నా బాల్యం

>> Friday, March 14, 2008

మరచిపోలేనిది నా బాల్యం
తిరిగిరాలేనిది నా బాల్యం

ఆ పల్లెటూళ్ళో..
కొండాకోనల నడుమ, పారే సెలయేళ్ళ మధ్య
చుట్టూ పచ్చని పైర్లు
చల్లని గాలి, మెండుగా నీరు
అమాయకత్వపు నీడలో

పిల్లలు పెడతాయని దాచిన నెమలి పించాలు
రబ్బరు తయారవుతుందని దాచిన పెన్సిల్ తొక్కులు
బడిమాని నేస్తాలతో ఆడిన ఆటలు
పెద్దలకు తెలియకుండా సరదాగా, చిలిపిగా
తిన్న కాకి ఎంగిలి జామపళ్ళు,తాయిలాలు

ఇలా గడచిన నా బాల్యం
ఎన్నటికీ తిరిగిరాదు
మరి ఎప్పటికీ మరువలేను.

2 comments:

yadavalli vsn sharma March 15, 2008 at 10:55 AM  

జాహ్నవి గారూ...
యింకొక్క వుదాహరణ దొరికింది..
చిహ్నము(వ్రాయునపుడు) - చిన్ హము(చదువునప్పుడు)

యింతకుముందు యిచ్చిన వుదాహరణలు..
ఆహ్నికము-ఆన్ హికము
మధ్యాహ్నము-మధ్యాన్ హము
బ్రాహ్మీముహూర్తము-బ్రామ్హీముహూర్తము

జాహ్నవి March 15, 2008 at 11:25 AM  

శర్మ గారు మీ ఓపికకు ధన్యవాదములండీ మీ జ్ణాపకశక్తికి జోహార్లు.

Back to TOP