సంద్రం

>> Thursday, March 20, 2008

ధీర గంభీరమైన సంద్రం
ఎన్నో ఆటుపోట్లని తనలో దాచుకుందీ సంద్రం

అలల హొయలతో
నీలి మబ్బులను అందుకోవాలని
పాల నురగలతో
చల్లని పవనాలతో
మనో ఉల్లాసాన్నిస్తుంది సంద్రం

సాగర కన్యల నిలయం
మేలిముత్యాల మణిహారం
ఎన్నో జలచరాల నివాసం ఈ సంద్రం

జీవితానికి ప్రతిరూపమే ఈ సంద్రం
కష్టాలనే ఆటుపోట్లు
కోరికలనే అంతులేని అలలు
భయాలనే అగాధాల
కలయికతో ముడిపడింది
ఈ జీవితం అనే సంద్రం

సురక్షితంగా నవను గమ్యానికి చేర్చడమే నావికునె ధ్యేయం
భక్తితో ముక్తిని పొందడమే మానవుని లక్ష్యం

0 comments:

Back to TOP