యంగ్ ఇండియన్

>> Thursday, March 20, 2008

మేమేలే యువకులం
మాకు లేదు ఏ కులం

కాశ్మీరమే మాది అంటాం
పాకిస్తాన్ తో యుద్దమే చేస్తాం
రామ రాజ్యాన్ని, గాంధీ కలలు కన్న రాజ్యాన్ని
రేపటి యువతరానికి కానుకగా ఇస్తాం
తీవ్రవాదాన్నే రూపుమాపుతాం
సామ్యవాదాన్నే తీసుకువస్తాం
దొంగ రాజకీయ నాయకుల గుట్టు బయటపెడతాం
ప్రజాస్వామ్య శక్తిని చూపెడతాం
వరకట్నాన్నే రూపుమాపుతాం
కట్నమే లేకుండా పెళ్ళి చేసుకుంటాం

మేమేలే యువకులం
మాకు లేదు ఏ కులం

0 comments:

Back to TOP