జై జవాన్

>> Thursday, March 20, 2008

విజయమే వీరులకు స్వర్గం
ఆ స్వర్గం కన్నా మిన్న అయిన
సొంత నేలను కాపాడుకొనుటకు
చేసిన పోరాటమే కార్గిల్ పోరాటం

భరతమాత ఒడినుండి దూరమౌతామని
మృత్యుదేవత కౌగిలికి దగ్గరౌతామని
తెలిసినా పోరాటానికి సిద్దమైన
ఓ జవాన్ అందుకో మా సలాం

అలవోకగా మంచు పర్వత శిఖరాన్ని ఎక్కి
పాకిస్తాన్ చొరబాటుదారులను తరిమి
ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయని
ఓ జవాన్ అందుకో మా సలాం

విలువ కట్టలేనిది నే ప్రాణ త్యాగం
కొనఊపిరితో ఉన్నా కమ్మని స్వరంతో
"భరత మాతా కీ జై" అంటూ నేలకొరిగిన
ఓ జవాన్ అందుకో మా సలాం

సమరంలో ముందుకు సాగి
ఆత్మీయులకు దూరమైన
మాతృదేశ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటిన
ఓ జవాన్ అందుకో మా సలాం.


"దేశం కోసం ప్రాణాలు విడిచిన ప్రతీ ఒక్క జవానుకీ ఈ కవిత అంకితం"

1 comments:

Anonymous March 28, 2008 at 6:33 AM  

Hi Jahnavi,

Do you want to do anything for soldiers? If so, please send a mail to me: prasanthi.uppalapati@gmail.com

Also see captsaurabhkalia.com

-Prasanthi
prasanthi.wordpress.com

Back to TOP