స్వాతంత్యం

>> Thursday, March 20, 2008

ఎందరో అమరవీరుల త్యాగఫలం మన స్వాతంత్ర్యం
కానీ ఇప్పటికైనా అనుభవిస్తున్నామా నిజమైన స్వాతంత్ర్యం
కావాలి మనకు భాద్యతాయుతా స్వాతంత్ర్యం
అప్పుడే వస్తుంది అసలైన స్వేచ్చాయుత స్వాతంత్ర్యం

గాంధీజీ అహింసాతత్వం
నెహ్రూజీ శాంతితత్వం
నేతాజీ నినాదం
పటేలు పటుత్వం
భగత్ సింగ్ ఆలోచన
అల్లూరి వీరత్వం
కావాలి మనకు ఆదర్శం
అప్పుడే పురోభివృద్ది సాధిస్తాం మనం

0 comments:

Back to TOP