ఆక్యుపంచర్

>> Sunday, February 17, 2008

ఆక్యుపంచర్ భారతీయ ప్రాచీన వైద్య విధానం. చిన్న చిన్న విధానాలను అనుసరించి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్హు.అందులో ఒక వైద్య విధానం...

పై ఫొటోలో చూపించినట్టు రోజూ 5-10 సార్లు అరచేయి మధ్యలో నొక్కడం వలన మూత్రపిండాల సమస్య నుండి బయటపడవచ్హు.

మూత్రపిండాల సమస్య లేనివారు కూడా ఈవిధంగా చేయవచ్హు.

కాని మరీ ఎక్కువగా చేయడం కూడా సమస్యే.

ప్రయత్నించి లాభించండి

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు.

0 comments:

Back to TOP