మినీ కవితలు - 9

>> Friday, February 22, 2008

నిరుద్యోగి

ఉత్తర దక్షిణాలివ్వని

నిరుద్యోగి

ఆశగా తూర్పుని చూస్తే

పడమర పిలుస్తోంది


ఇదెక్కడి న్యాయం

నోరు మూసుకుని అన్నీ భరిస్తే

భారతనారిని దేవతన్నారు

కాదని ఎదిరిస్తే

పిదపకాలం అంటున్నారు.

4 comments:

valluri February 22, 2008 at 9:27 AM  

'నిరుద్యోగి' మరియు 'ఇదెక్కడి న్యాయం' మిని కవితలు చాలబాగున్నాయి.

జాహ్నవి February 22, 2008 at 10:56 AM  

ధన్యవాదములు వల్లూరి గారు

Ra[M]esh September 19, 2011 at 11:29 PM  

Too good n true

జాహ్నవి September 20, 2011 at 10:04 AM  

రమేష్ గారు, ధన్యవాదములు.

Back to TOP