మినీ కవితలు - 8

>> Thursday, February 21, 2008

అస్త్రం
నీ ఆలోచన
నీ అస్త్రం
నీ కోపం
నీకు సంధించిన అస్త్రం
జీవితం
జీవితాంతం
జీవికి ఉండేది ఆశ
లేనిది ప్రశాంతత
పెళ్ళి
దివిలో ఆ నిర్ణయం
భువిలో ఈ కళ్యాణం

2 comments:

muni February 21, 2008 at 5:23 AM  

meru chala baga rasaru

జాహ్నవి February 21, 2008 at 6:21 AM  

ధన్యవాదములు ముని గారు

Back to TOP