మంచి రోజు

>> Friday, February 15, 2008

ఏ పని మొదలు పెట్టాలన్నా మంచి రోజు కోసం వేచి చూసే వేద భూమి మన భ్హారత దేశం. ఒకనాటి ఈ నమ్మకం నేడు మూడనమ్మకంగా పరిణతి చెన్ది మనిశిలో బద్దకం పెరగదానికి కారణం అవుతుంది. కాని సంకల్పబలమే అద్బుతశక్థిగా, krushi e సాధనంగా, పట్టుదలే పెట్టుబదిగా ఏ కార్యం ఎప్పుడు మొదలుపెట్టినా విజయం మనకి స్వంతం అవుతుంది. మనకి వున్న తిదులలో, ప్రతి తిది ముఖ్యమనదే మంచిదే.
వాటికి ఉదాహరణలు:
పాడ్యమి - ఉగాది
విదియ - చంద్ర దర్శనం
తదియ - అట్ల తదియ
చవితి - వినాయక చవితి
పంచమి - నాగ పంచమి
shashti - సుబ్రమణ్య shashti
సప్థమి - రధ సప్థమి
ashtami - krishnashtami
నవమి - శ్రీరామ నవమి
దశమి - విజయ దశమి
ఏకాదశి - వైకుంఠ ఏకాదశి
ద్వాదశి - kheeraabdi dwaadasi
త్రయొదశి - శని త్రయొదశి
చతుర్దశి - శివరాత్రి
పౌర్ణమి - rakshaa bandanam
అమావాస్య - దీపావళి

0 comments:

Back to TOP