యుగాది

>> Sunday, April 6, 2008

యుగం ప్రారంభమైన రోజే యుగాది. కాల క్రమంలో అదే ఉగాదిగా పరిణతి చెందింది.
కృత,త్రేతా,ద్వాపర,కలి యుగాలలో జరుపుకునే విశిష్ట,వైశిష్ట పర్వదినం ఈ ఉగాది. ప్రతీ యుగం లోను ఈ ఉగాది ఒక్కో రోజున జరుపుకునేవారు. కృత యుగంలో కార్తీక శుద్ద నవమి నాడు, త్రేతా యుగంలో వైశాఖ శుద్ద తదియ నాడు, ద్వాపర యుగంలో మాఘ శుద్ద పూర్ణిమ నాడు జరుపుకునేవారు. మరి ఇక కలి యుగంలో చైత్ర శుద్ద పాడ్యమి నాడు జరుపుకుంటున్నాం మనం.

ఉ- అంటే నక్షత్రం
గ -అంటే నడక
ఉగాది అంటే నక్షత్రాల నడక అని అర్దం.
అలా నక్షత్రాల నడకతో ఆరంభమైనది ఈ కాలగమనం. అలా ఏర్పడినది యుగం -యుగం.

ఒక్కో యుగంలో దైవాన్ని చేరడానికి ఒక్కో మార్గాన్ని అనుసరించే వారు. అలా ఈ కలియుగంలో కేవలం మంచి మాటలు వినినంతనే మోక్షం కలుగుతుంది. అందుకే ఈ ఉగాది రోజు తప్పకుండా పంచాంగం వినాలి అంటారు. కాల పురుషుని స్థితి గతులు, ఆతని భాధల నివారణోపాయాలు ఈ పంచాగ శ్రవణంలో మనకు లభ్యమవుతాయి. ఉగాది రోజున ఎలా ఉండునో జీవితం సంవత్సరమంతా అలానే ఉండునను కొందరి నమ్మకం.

హేమంత, శిశిరాలలో పెరిగిన బద్దకం ఉగాది రోజుతో అంతమవ్వాలని చేస్తాం తైల మర్దనం, తలంటి స్నానం. అంగ పరిరక్షణకు నూతన వస్త్రధారణం, అంతః సురక్షితకు దేవతార్చనం ఉగాది నాడు ఎంతో ముఖ్యం.

కఫ, వాత, పిత్తములే అనారోగ్యానికి ముఖ్య కారణం. వాటికి ఉంది ఒకే ఒక్క నివారణ మార్గం. అదే షడ్రుచుల సమ్మేళనం. దాని పేరే ఉగాది పచ్చడి.

ఉగాదికే వన్నె ఉగాది పచ్చడి
షడ్రుచుల మిళితం ఈ పచ్చడి
మానవ జీవితానికి మారురూపు ఈ పచ్చడి

తీపి అనే ఆనందం వెతుకులాటలో
చేదు అనే జ్ఞాపకంమిగిలితే
పులుపు అనే గుణపాఠంతో
వగరు అనే సలహాతో
నూతన జీవితానికి స్వాగతం
పలకాలనేదే ఈ ఉగాది వెనుక రహాస్యం.


అందరికీ సర్వధారి నామ సంవత్సర ప్రారంభ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

1 comments:

KK April 6, 2008 at 10:22 PM  

మీకు శ్రీ సర్వధారి సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

Back to TOP