ఎవరు నీవు?

>> Saturday, April 5, 2008

రవివర్మకు ప్రేరణవా
కృష్ణశాస్త్రి కవితవా
ఘంటశాల గీతానివా
శ్రీశ్రీ ఉద్వేగానివా
మోనాలిసా ప్రతిరూపానివా
నవరసాలను నీలో మిళితం చేసుకొని
నన్ను నీలో ఐక్యం చేసుకోవాలనుకునే
ఎవరు నీవు?

కనులు మూస్తే నా కలల రాణిలా
కనులు తెరిస్తే మాయమయ్యే ఎండమావిలా
నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేస్తున్నావు ఎందుకిలా?

2 comments:

wrangler April 6, 2008 at 3:41 AM  

chala bagundandi me kavitha alage me nanilalo matti vasana nani chana bagundi...

జాహ్నవి April 6, 2008 at 5:03 AM  

wrangler గారు ధన్యవాదములు

Back to TOP