ఈ - ప్రశ్న కి నా సమాధానం

>> Thursday, September 16, 201016 - 09 -2010 న ఈనాడు ప్రత్రికలో ఈ - ప్రశ్న కి నా సమాధానం

2 comments:

TEJA..... September 19, 2010 at 12:06 AM  

very good blog ur maintaining but i need a small suggestion 4m u.. i want to know how to ear money 4m net.. so i sign up with adsense..but google was disaproving my ads.. so pls tell me how 2 earn money securely..N u know am clicking on ur ads 2 help u.. so u help me ...('.')

జాహ్నవి ని September 20, 2010 at 12:19 PM  

Teja Gaaru,

mee blog pettina 6 months tarvaatane..meeru adsense ki apply chesukovaali. anta kanna mundu cheste vaallu approve cheyaru

Back to TOP