కన్నయ్యా......

>> Friday, September 3, 2010
కాస్త ఆలస్యంగా చెప్తున్నా.. కన్నయ్యా...
ఏమీ అనుకోకు...
నువ్వేమీ అనుకోవు... నాకు తెలుసు...

ఎందుకంటే...

నువ్వు..

నా కన్నయ్యవి కదా..... :-)

2 comments:

పరిమళం September 5, 2010 at 3:48 AM  

వెన్నముద్దలు ...తీపిముద్దులు....ఇస్తే సరి !

జాహ్నవి ని September 10, 2010 at 4:16 PM  

పరిమళం గారు,
అంతే అంటారా ??

Back to TOP