ప్రతీక్ ఇంక లేడు..

>> Wednesday, October 19, 2011

ప్రతీక్ గురించి ఇదే మొదటి సారి చూడడం అయితే ఒక్కసారి ఈ లింక్ ని చూడండి.

నేను అప్పుడప్పుడు ప్రతీక్ వాళ్ల బంధువులకి ఫోన్ చేస్తూ ఆ పిల్లవాడి క్షేమ సమాచారం తెలుసుకునేదాన్ని. ప్రతీ సారి ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుందనే చెప్పేవారు. పరిస్తితి ఆశాజనకం గానే ఉందని సంతోషించాను. డోనర్ కూడా దొరికారు అతితక్కువ కాలంలోనే...నిజంగా అదృష్టమనుకున్నాను. కానీ ఒకరోజు కొంచెం సీరియస్ అన్నారు. ఆ తర్వాత పని వత్తిడిలో పడి నేనే వాళ్లకి కాల్ చేయలేదు. వాళ్ల బ్లాగు కూడా చూడలేదు. ఈరోజే మళ్లీ బ్లాగు చూసేసరికి ఈ వార్త... ఒక్కసారి కూడా ఆ అబ్బాయిని చూడని నాకే ఇంత భాధ అనిపిస్తుంటే... ఇంక వారి అమ్మా, నాన్నలకి ఎలా ఉంటుందో...

ప్రతీక్ ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని.....
ఆ తల్లిదండ్రులు ఈ భాధ నుండి తేరుకుని మామూలు ప్రపంచంలోనికి రావాలని మనస్పూర్తిగా ఆ పైవాణ్ణి కోరుకుంటున్నాను.

1 comments:

krsna November 1, 2011 at 12:31 AM  

Indeed a bad news. May God give his parents immense strength to recover soon from this trauma. May his soul RIP.

I was glad for you as you took efforts to keep in touch with his parents.

Back to TOP