సంక్రాంతి టు విజయ దశమి

>> Thursday, October 6, 2011

నావరకైతే ఈరొజే సంక్రాంతి నుండి దసరా వరకు ఉన్న అన్ని పండుగలు వచ్చాయి. అప్పుడెప్పుడో సంక్రాంతికి మా యింటికి వచ్చాను, మళ్లీ ఇప్పుడు వచ్చాను. ఈ మధ్యలో ఉన్న పండుగలు అన్నీ మిస్ అయ్యాను :-( నాకెంతో ఇష్టమైన ఉగాది పండుగను కూడా.. :-( ఈ మూడు రోజులు భక్తితో పూజలు చేసుకుని, కంటి నిండా నిద్ర పోయి, కడుపు నిండా భోజనం చేసి రాజభోగాలు అనుభవించేశా.. ఈ శనివారం మళ్లీ వెళ్లిపోవాలి..:-( ఆ చల్లారిపోయిన చప్పటి చపాతీలు తింటూ ఉండాలి..:-( రోజూ మన వంటలే తింటే వాటి రుచుల్లో గొప్పతనం తెలియదని దేవుడు నన్ను అంత దూరం పడేశాడేమో మరి :-( ఏది ఏమైనా.. జరిగేదంతా మంచికని .. అనుకోవడమే మనిషి పని.. (ఇప్పుడు నేను అంత కన్నా చేయగలిగింది కూడా ఏమీ లేదు) నా బ్లాగు చూసిన వారందరికీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు. మా యింట్లో ఈరోజు దసరా జరుపుకున్న ఫొటో..

0 comments:

Back to TOP