మా అమ్మకి ఉత్తమ ఉద్యోగిని పురస్కారం

>> Thursday, January 26, 2012

మా అమ్మ ఉత్తమ ఉద్యోగినిగా గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు కలెక్టరు గారి చేతులమీదుగా పురస్కారం అందుకున్నారు. పిల్లలు వృద్ది లోనికి వస్తే తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందిస్తారో ఇంత వరకూ ఎందరో ఎన్నో విధాలుగా తెలిపారు. కానీ ఈరోజు మా అమ్మకి ఈ పురస్కారం లభిస్తే ఆమె బిడ్డగా నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో మాటల్లో చెప్పడం నాకు రావడం లేదు. నాకు మళ్లీ జన్మ ఉండకూడదనే కోరుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం మా అమ్మ కి అమ్మ గా పుట్టాలనే ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్దిస్తున్నాను. మా అమ్మ గురించి ఇంతకు ముందు ఒకసారి నేనేమని వ్రాసుకున్నానంటే... ఇక్కడ చూడండి ఓమారు ...
9 comments:

Chandu S January 26, 2012 at 3:48 AM  

అమ్మగారికి అభినందనలు తెలియజేయండి

చిలమకూరు విజయమోహన్ January 26, 2012 at 3:49 AM  

అమ్మకు అభినందనలు.

రసజ్ఞ January 26, 2012 at 9:25 AM  

అమ్మగారికి నా తరఫున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు!

'Padmarpita' January 26, 2012 at 10:30 AM  

అమ్మగారికి అభినందనలు.

మాలా కుమార్ January 26, 2012 at 8:46 PM  

నీకూ, మీ అమ్మగారికి అభినందనలు .

Lasya Ramakrishna January 28, 2012 at 1:38 AM  

అమ్మగారికి నా అభినందనలు తెలియజేయండి.

జాహ్నవి January 29, 2012 at 12:28 PM  

Chandu S గారు, చిలమకూరు విజయమోహన్ గారు, రసజ్ఞ గారు,
'Padmarpita' గారు, మాలా కుమార్ గారు, Lasya Ramakrishnaగారు నా తరుపున, మా అమ్మ గారి తరపున అందరికీ ధన్యవాదములు.

Narayanaswamy S. January 29, 2012 at 7:23 PM  

congrats to your momtiony

జాహ్నవి February 3, 2012 at 6:14 AM  

Thank you Narayana Swamy Garu.

Back to TOP