విహంగ లో నా కధ

>> Tuesday, September 6, 2011

నేను వ్రాసిన కధ విహంగలో మొదటి సారి వచ్చింది.
ఇక్కడ నొక్కి చూడండి.

2 comments:

భావన September 6, 2011 at 7:08 PM  

బాగుంది జాహ్నవి కధ. చక్క గా రాసేరు.

జాహ్నవి ని September 7, 2011 at 10:57 AM  

భావన గారు, ధన్యవాదములు

Back to TOP