ప్రతిలిపి లో నా కథ

>> Friday, May 4, 2018

నేను వ్రాసిన "చెరసాల" అను కథ ప్రతిలిపి వారి వెబ్సైట్ లో ప్రచురించారు.

https://telugu.pratilipi.com/read?id=5690409982885888

చదివి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయం ను తెలుపగలరు.

0 comments:

Back to TOP