ఈ - ప్రశ్న కి నా సమాధానం

>> Saturday, April 3, 20101 - 04 -2010 న ఈనాడు ప్రత్రికలో ఈ - ప్రశ్న కి నా సమాధానం

3 comments:

kvsv April 3, 2010 at 7:27 PM  

మీ పోస్టులు informative గా వుంటున్నాయి...థాంక్ యు వెరీ మచ్...

KK April 5, 2010 at 7:22 AM  

hppt కాదండీ. http అని రాయాలి. మరీ ఇంత పెద్ద అచ్చుతప్పా?

జాహ్నవి ని April 6, 2010 at 4:46 AM  

KVSV Gaaru, Thank U
KK Garu, printing mistake is not mine. Its Eenadu's mistake. What can I do for that??

Back to TOP